نمایش دادن همه 8 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
بستن

پمپ سانتریفیوژ پنتاکس سری INOX

2,250,000 تومان
مشخصات سیال: آب حداکثر هد: 50 متر حداکثر دبی: 3.25 متر مکعب در ساعت دمای سیال: 50 درجه سانتی گراد
پمپ سانتریفیوژ پنتاکس سری CS
بستن

پمپ سانتریفیوژ پنتاکس سری CS

2,367,000 تومان
مشخصات سیال: آب حداکثر هد: 22 متر حداکثر دبی: 96 متر مکعب در ساعت دمای سیال: 90 درجه سانتی گراد
بستن

پمپ سانتریفیوژ پنتاکس سری CH

3,545,000 تومان
مشخصات سیال: آب حداکثر هد: 37 متر حداکثر دبی: 42 متر مکعب در ساعت دمای سیال: 90 درجه سانتی گراد
پمپ سانتریفیوژ ابارا سری COMPACT
بستن

پمپ سانتریفیوژ ابارا سری COMPACT

4,689,000 تومان
مشخصات سیال: آب تمیز حداکثر هد: 86 متر حداکثر دبی: 7.2 متر مکعب بر ساعت دمای سیال: 40 درجه سانتی گراد
پمپ سانتریفیوژ ابارا سری MATRIX
بستن

پمپ سانتریفیوژ ابارا سری MATRIX

5,666,000 تومان
مشخصات سیال: سیالات خورنده و با ویسکوزیته بالا حداکثر هد: 102 متر حداکثر دبی: 27 متر مکعب بر ساعت دمای سیال: 110 درجه سانتی گراد
پمپ سانتریفیوژ پنتاکس سری ULTRA 5
بستن

پمپ سانتریفیوژ پنتاکس سری ULTRA

3,798,000 تومان
مشخصات سیال: مایعات پاک حداکثر هد: 87 متر حداکثر دبی: 26 متر مکعب در ساعت دمای سیال: 35 درجه سانتی گراد
بستن

پمپ سانتریفیوژ پنتاکس ULTRA/S

4,498,000 تومان
مشخصات سیال: مایعات پاک حداکثر هد: 78 متر حداکثر دبی: 26 متر مکعب در ساعت دمای سیال: 110 درجه سانتی گراد
پمپ سانتریفیوژ پنتاکس سری MPX
بستن

پمپ سانتریفیوژ پنتاکس سری MPX

3,975,000 تومان
مشخصات سیال: آب حداکثر هد: 53 متر حداکثر دبی: 4.8 متر مکعب در ساعت دمای سیال: 50 درجه سانتی گراد