نمایش دادن همه 4 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
پمپ سانتریفیوژ پنتاکس سری ULTRA 5
بستن

پمپ سانتریفیوژ پنتاکس سری ULTRA

مشخصات سیال: مایعات پاک حداکثر هد: 87 متر حداکثر دبی: 26 متر مکعب در ساعت دمای سیال: 35 درجه سانتی گراد
بستن

پمپ سانتریفیوژ پنتاکس سری ULTRA/S

مشخصات سیال: مایعات پاک حداکثر هد: 78 متر حداکثر دبی: 26 متر مکعب در ساعت دمای سیال: 110 درجه سانتی گراد
پمپ سانتریفیوژ پنتاکس سری MPX
بستن

پمپ سانتریفیوژ پنتاکس سری MPX

مشخصات سیال: آب حداکثر هد: 53 متر حداکثر دبی: 4.8 متر مکعب در ساعت دمای سیال: 50 درجه سانتی گراد
پمپ سانتریفیوژ پنتاکس سری CM-NORM
بستن

پمپ سانتریفیوژ پنتاکس سری CM-NORM

مشخصات سیال: آب حداکثر هد: 90 متر حداکثر دبی: 250 متر مکعب در ساعت دمای سیال: 90 درجه سانتی گراد