نمایش 1–12 از 210 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
بستن

لوب پمپ کوپار سری ”½KLP2

مشخصات سیال: سیالات مختلف حداکثر فشار: 5 بار حداکثر دبی: 10 متر مکعب در ساعت دمای سیال: 150 درجه سانتی گراد حداکثر ویسکوزیته: 30000 cp
لوب پمپ کوپار سری ”KLP2
بستن

لوب پمپ کوپار سری ”KLP2

مشخصات سیال: سیالات مختلف حداکثر فشار: 5 بار حداکثر دبی: 5 متر مکعب در ساعت دمای سیال: 150 درجه سانتی گراد حداکثر ویسکوزیته: 30000 cp
لوب-پمپ-کوپار-سری-”½KLP1
بستن

لوب پمپ کوپار سری ”½KLP1

مشخصات سیال: سیالات مختلف حداکثر فشار: 5 بار حداکثر دبی: 2 متر مکعب در ساعت دمای سیال: 150 درجه سانتی گراد حداکثر ویسکوزیته: 30000 cp
بستن

پمپ پیستونی کت سری K

مشخصات سیال: آب حداکثر هد: 4921 متر حداکثر دبی: 13.63 متر مکعب در ساعت
پمپ پیستونی کت سری C
بستن

پمپ پیستونی کت سری C

مشخصات سیال: آب حداکثر هد: 3515 متر حداکثر دبی: 22.71 متر مکعب در ساعت
پمپ پیستونی کت سری R
بستن

پمپ پیستونی کت سری R

مشخصات سیال: آب حداکثر هد: 1898 متر حداکثر دبی: 54.5 متر مکعب در ساعت
پمپ پیستونی کت سری CP
بستن

پمپ پیستونی کت سری CP

مشخصات سیال: آب حداکثر هد: 2812 متر حداکثر دبی: 2.73 متر مکعب در ساعت
پمپ پیستونی کت سری G1
بستن

پمپ پیستونی کت سری G1

مشخصات سیال: آب حداکثر هد: 3515 متر حداکثر دبی: 1.82 متر مکعب در ساعت
بستن

پمپ پیستونی کت سری SP

مشخصات سیال: آب حداکثر هد: 2109 متر حداکثر دبی: 0.91 متر مکعب در ساعت
بستن

پمپ پیستونی کت سری DX

مشخصات سیال: آب حداکثر هد: 2812 متر حداکثر دبی: 1.14 متر مکعب در ساعت
پمپ پیستونی کت سری SF
بستن

پمپ پیستونی کت سری SF

مشخصات سیال: آب حداکثر هد: 2460 متر حداکثر دبی: 1.14 متر مکعب در ساعت
پمپ پیستونی کت سری XP
بستن

پمپ پیستونی کت سری XP

مشخصات سیال: آب حداکثر هد: 703 متر حداکثر دبی: 0.45 متر مکعب در ساعت