نمایش 1–8 از 1478 نتیجه

نمایش 9 24 36

پمپ طبقاتی پمپیران سری MD

مشخصات سیال: آب حداکثر هد: 700 متر حداکثر دبی: 200 متر مکعب بر ساعت حداکثر دما: 80 درجه سانتی گراد

پمپ دو مکشه طبقاتی پمپیران

مشخصات سیال: آب حداکثر هد: 550 متر حداکثر دبی: 12000 متر مکعب بر ساعت حداکثر دما: 80 درجه سانتی گراد

پمپ طبقاتی پمپیران سری MC

مشخصات سیال: آب حداکثر هد: 510 متر حداکثر دبی: 1200 متر مکعب بر ساعت حداکثر دما: 140 درجه سانتی گراد

پمپ طبقاتی پمپیران سری WKL

مشخصات سیال: آب حداکثر هد: 300 متر حداکثر دبی: 440 متر مکعب بر ساعت حداکثر دما: 140 درجه سانتی گراد

پمپ طبقاتی پمپیران سری DSP

مشخصات سیال: آب حداکثر هد: 190 متر حداکثر دبی: 9000 متر مکعب بر ساعت حداکثر دما: 140 درجه سانتی گراد

پمپ طبقاتی پمپیران سری CV

مشخصات سیال: آب حداکثر هد: 510 متر حداکثر دبی: 1200 متر مکعب بر ساعت حداکثر دما: 140 درجه سانتی گراد

پمپ سیرکولاتور سائر سری L

مشخصات سیال: آب تمیز حداکثر هد: 90 متر حداکثر دبی: 580 متر مکعب در ساعت

پمپ سیرکولاتور سائر سری 6L

مشخصات سیال: آب تمیز حداکثر هد: 80 متر حداکثر دبی: 700 متر مکعب در ساعت